برج خنک کننده مکانیکی و طبیعی

برج های خنک کننده بر اساس نیروی جریان دهنده هوای ورودی به دو دسته تقسیم می شوند.

1 - برج های خنک کننده مکانیکی یا فن دار به این صورت عمل می کنند که یک یا چند فن هوا را به داخل برج هدایت می کنند حسن این نوع برج خنک کننده این است که تا زمانی که فن روشن باشد وارد شدن جریان هوا به داخل صورت می گیرد و فضای کمتری را نسبت به برج های خنک کننده بدون فن اشغال می کند. اما لرزش و صدای تولید شده توسط این نوع برج بسیار زیاد است.

برج خنک کننده فن دار2- برج های خنک کننده طبیعی یا بدون فن که در این نوع برج جریان هوا به صورت طبیعی بین برج و محیط بیرون رد و بدل می شود. این دستگاه ها به نسبت نوع فن دار انرژی الکتریکی کمتری مصرف می کنند. همچنین قطعات متحرک کمتری دارند و صدای کمتری تولید می کنند و باعث جلوگیری از پاشیده شدن آب به فضای پیرامون می شوند. اما قدرت کمتری دارند و برای ساخت آن ها هزینه بیشتری صرف شده است.

برج خنک کننده طبیعینظرات

نظر شما درباره این مطلب

اطلاعات تماس با ما

نشانی دفتر طراحی و تولید: اصفهان

  همراه: 09131055386


تماس با ما