برج خنک کننده متقاطع و مخالف

برج های خنک کننده بر اساس جهت برخورد آب گرم و هوای سرد با هم به دو دسته تقسیم می شوند.

1- برج خنک کننده با جریان هوای متقاطع

در این نوع برج جریان هوایی که از بیرون وارد برج خنک کننده می شود به صورت متقاطع با آب برخورد می کند.

برج خنک کننده با جریان هوای متقاطع


2- برج خنک کننده با جریان هوای مخالف
در این نوع برج جریان هوایی که از بیرون وارد برج خنک کننده می شود به صورت مخالف با آب برخورد می کند.

برج خنک کننده با جریان هوای مخالف

 


نظرات

نظر شما درباره این مطلب

اطلاعات تماس با ما

نشانی دفتر طراحی و تولید: اصفهان

  همراه: 09131055386


تماس با ما