مشخصه های پکینگ مناسب

پکینگ مناسب پکینگی است که :

  1.  در برابر عوامل شیمیایی، آب و خوردگی مقاوم باشد.
  2.  بهترین زمان را برای ورود آب گرم جهت تبخیر ایجاد کند.
  3.  تا 100 درجه سانتیگراد در برابر درجه حرارت آب مقاوم باشد.
  4. در مقابل جریان هوا کمترین افت فشار استاتیک را داشته باشد.
  5. وزن سبکی داشته باشد تا به سایر اجزای برج آسیب وارد نکند.
پکینگ پالرینگ 

نظرات

نظر شما درباره این مطلب

اطلاعات تماس با ما

نشانی دفتر طراحی و تولید: اصفهان

  همراه: 09131055386


تماس با ما