راهنمای صرفه جویی در مصرف انرژی برج

چگونه می توان در هزینه مصرف انرژی برج صرفه جویی کرد؟


به مرور زمان و در صورت عدم توجه در نگهداری صحیح از برج خنک کننده دمای آب درون آن افزایش می یابد و به ازای هر 2 درجه افزایش دما، هزینه ی مصرف انرژی برج 6 درصد افزایش می یابد. اما با رعایت موارد زیر میتوانید تا 15 درصد در هزینه های مصرف برق صرفه جویی کنید.
  1. نوع و میزان تعمیرات بسته به شرایط آب و محیطی که برج خنک کننده در آن قرار دارد متفاوت است و رعایت نکات صحیح تعمیر و نگهداری از آن باعث افزایش عمر مفید کولینگ تاور می شود.
  2. به صورت مداوم وضعیت کلی برج را بررسی کرده و به هرگونه صدای غیر معمول که از برج خنک کننده خارج می شود به منظور رفع آن توجه کنید.
  3. هرگونه آلودگی و زباله را از اطراف برج خنک کن تمییز کنید.
  4. به منظور اطمینان از عملکرد صحیح تسمه، هر گونه مشکل بر روی تسمه را رفع کنید.
  5. حوضچه آب سرد در برج خنک کننده را از خاک و آشغال ها پاک کنید و به وسیله صافی آن را تصفیه نمایید.
  6. یک لوله روبنده آبگیر برای حوضچه آب سرد در کولینگ تاور نصب کنید تا علاوه بر تصفیه آب به عنوان یک سیستم تعمیر خودکار عمل کند.
  7. به منظور جلوگیری از ایجاد رسوب و افزایش ظرفیت و کارایی برج سیستم توزیع آب را چک کرده و اگر سطح به طور کامل خیس نبود سرلوله ها را چک کنید که ترک و یا گرفتگی نداشته باشند.
  8. برای جلوگیری از تجمع مواد جامد در گردش آب، نرخ تبخیر و جریان را بر اساس کیفیت آب محلی تنظیم کنید.
  9. به طور مرتب سطح روغن، کیفیت روغن و همراستایی محور برای یک سیستم دنده ای را بررسی کنید.
  10. روانکاری یاتاقان محور فن به منظور حفظ عملکرد آن حداقل هر سه ماه یکبار ضروی می باشد. اما با نصب گریسرهای یاتاقان اتومات نیاز به بررسی ماهانه نیست.

صرفه جویی در مصرف انرژی برج

 
نظرات

نظر شما درباره این مطلب

اطلاعات تماس با ما

نشانی دفتر طراحی و تولید: اصفهان

  همراه: 09131055386


تماس با ما